Privacy Policy

Valerie Vijverman garandeert dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld, bewaard en beheerd door valerievijverman.be, Keulestraat 10a te 3390 Tielt-Winge.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onze privacy en cookie beleid. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Privacy wetgeving GDPR van 25/5/2018 – welke gegevens verzamelen we?

Wanneer een contactformulier is ingevuld, je aangemeld hebt voor een workshop of lessenreeks, meerdaagse cursus of een consultatie hebt aangevraagd verwerken we naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer.

Wij waarborgen U dat de gegevens die U verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de nieuwe privacy wetgeving GDPR van 25/5/2018 zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt U over het recht de gegevens die op U betrekking hebben, in te kijken, te wijzigen of zelfs te laten wissen. Indien U dit wenst, kan U alle informatie over uw persoon laten wissen. Het volstaat dit te melden via valerievijverman@hotmail.com. Uw persoonlijke gegevens worden NOOIT ter beschikking gesteld van andere ondernemingen noch meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via de contactpagina.

 Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

Valerie Vijverman

Keulestraat 10a

3390 Tielt-Winge

Ondernemingsnummer BTW BE 0721 578 347

www.valerievijverman.be