Systeemcoaching

Systeemcoaching is een aanpak waarbij je wordt bekeken als deel van het grotere geheel. Een persoon is geen losstaand iets. Integendeel, je bent iemand die in verbinding staat met anderen in jouw systeem. Door enkel cognitief aan jezelf en je gedachten te werken in coaching, kan het zijn dat dit proces ook binnen jezelf blijft. In de sessies trekken we dit breder en kijken we verder. Altijd vanuit het principe dat de wijsheid en de kracht in jezelf aanwezig is. We werken vanuit de waarderende benadering (appreciative inquiry) door te bouwen op sterktes en te zoeken naar krachtbronnen binnen jezelf.

Zie je zelf ook dat je goede voornemens en acties niet werken of niet vol te houden zijn? Eén van de redenen daarvoor is dat de vooropgestelde acties niet passen binnen de heersende patronen waarbinnen de persoon zich bevindt in een systeem. Zo een systeem kan vele vormen aannemen: (nieuw samengesteld) gezin, organisatie, team, vereniging,…

Om tot oplossingen te komen die echt een verschil maken is het essentieel om patronen te herkennen en de oorzaak achter gebeurtenissen en patronen te onderzoeken. Dan pas kan er duurzame verandering plaatsvinden. 

Opstellingen

Bij een opstelling zetten we een configuratie neer met als doel meer inzicht te krijgen in de onbewust sturende factoren van ons gedrag. Op die manier kan er zichtbaar gemaakt worden wat (onbewust) al aanwezig is. 

Systemisch coachen maakt systeemdynamiek bewust en bevrijdt de coachee van verstikkingen.

Wanneer is systeemcoaching zinvol?

– problemen in een relatie
  – schuldgevoelens
– vragen rond eigen rol bij ouderschap
  – lichamelijke klachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak
  – het gevoel niet in de eigen kracht te staan
  – terugkerende gevoelens van angst, boosheid, verdriet
  – angst om zich te binden  
  – eigen leiderschap ontwikkeling
  – omgaan met leiderschap

“[…] most of the problems faced by humankind concerns [concerned] our inability to grasp and manage the increasingly complex systems of our world.”

Peter M. Senge