Ademcoaching en mindfulness

be.
here.
now.

Ademcoaching

Leven zonder ademen kan niemand. Toch wordt de ademhaling door heel wat mensen enkel aanzien als iets dat automatisch gebeurt zonder er specifieke zorg en aandacht aan te besteden.
Slecht ademen heeft nochtans een negatieve invloed op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.

Wat is ‘slecht’ ademen?
Heel wat mensen ademen heel oppervlakkig. Hun borstkas gaat amper op en neer tekens als er een hele kleine hoeveelheid adem wordt genomen. Het aantal ademhalingen per minuut loopt gemakkelijk op waardoor je in rust ongeveer even vaak ademt dan pakweg een wielrenner die intensieve inspanning levert.
Anderen ademen dan weer maar ‘half’. Uitademing is minstens even belangrijk dan inademen maar vergt iets meer van ons lichaam. Daarom zullen we vaak wel goed inademen maar de uitademing niet volledig laten gebeuren. Dit heeft als gevolg dat ook je inademing niet volledig kan gebeuren gezien er nog restjes lucht in je luchtwegen zit. En zo zie je de cirkelbeweging gaan. Tot het moment dat je intens naar zuurstof snakt door diep in te ademen.
Herkenbaar?

Voordelen van een verbeterde ademhaling:

  • Minder vermoeidheid
  • Grote toename van energie
  • Spanning in lichaam neemt af
  • Je kan veel beter om met stress en druk
  • Concentratievermogen neemt toe, je kan beter nadenken

Hoe pakken we dit dan aan?
We maken samen een analyse van je huidige manier van ademhalen en eventuele klachten op emotioneel, fysiek of mentaal vlak.
Via opbouwende ademhalingstechnieken kan je zelf aan de slag door ze te integreren in je dagelijkse leven.

Mindfulness

“Je hoeft je gedachten niet volledig te beheersen, je kan gewoon stoppen ze jou te laten beheersen” – Dan Millman.

Mindfulness leert je om anders om te gaan met stress, meer te genieten en meer bewust te zijn van jezelf. Het geeft je de ruimte om op een gezonde manier te reageren op wat (onverwacht) op je afkomt. Daardoor kan je leren om je minder druk te maken over dingen. Je zal anders kunnen omgaan met gedachten, gevoelens en emoties en zo ook anders kunnen reageren bij bepaalde situaties.

Wat is mindfulness?

Jon Kabat Zinn, grondlegger van Mindfulness, geeft de volgende definitie: “Mindfulness betekent het geven van aandacht op een bepaalde wijze: doelgericht, in het heden en niet-veroordelend.”
Mindfulness betekent ook wel om volledig aandacht te hebben in het hier & nu. Dat heeft als gevolg dat verschillende mentale processen zoals beoordelen, vergelijken, tot in detail en telkens opnieuw analyseren, willen controleren en onderdrukken naar de achtergrond zullen verdwijnen. Een open en nieuwsgierige houding of verwondering komt er voor in de plaats. De intentie is om een andere houding tegenover uitdagingen te ontwikkelen. Typisch aan deze houding is om waar te nemen, toe te laten en niet direct te reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere constructieve reactie in plaats van een niet-gewilde reactie vanuit ingesleten patronen.

Wat zijn de effecten van mindfulness?

“De levens van mensen verlopen soepeler omdat ze aandachtiger met stressvolle situaties en anderen omgaan en er vaker voor kiezen om activiteiten te doen die bij ze passen. Ze kiezen bewuster waar ze hun energie in stoppen en daardoor hebben ze de regie over hun leven weer in handen. Verder worden mensen milder en vriendelijker naar zichzelf en daardoor ook meer naar hun omgeving. Je trekt bijvoorbeeld bewuster grenzen naar je kinderen, doordat je een uurtje niet gestoord wilt worden bijvoorbeeld, maar als je dan met je kinderen bent, ervaar je juist meer ruimte voor ze. En zo kan je er juist meer voor je familieleden zijn. Het betekent overigens niet dat het leven na een training mindfulness één en al rozengeur en maneschijn is, je kunt er alleen beter mee omgaan. De oprichter van de training, Jon Kabat-Zinn, zegt ook wel: ‘Pijn is er, maar het lijden kiezen we zelf.'” Mindfulness is o.a. effectief bij stress, burn-out, angst- en paniekstoornissen, dwangstoornissen, eetstoornissen, chronische pijn, ziekte, vermoeidheid, piekeren en depressie. 

“The best way to capture moments is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Mindfulness means being awake. It means knowing what you are doing.” –Jon Kabat-Zinn

Bodyscan:

De bodyscan is een zinvolle (mindfulness) oefening die uitstekend toepasbaar is. Onderzoek toont aan dat de lichaamsperceptie daardoor verbetert, piekeren en stress vermindert, concentratie toeneemt, en acceptatie van pijn verbetert. Hierbij wordt ontspanning niet als doel nagestreefd. Het leert je lichamelijke sensaties te observeren met een open, milde en accepterende houding. Het leert je letterlijk stilstaan bij jezelf. Veel stress die zich uit in pijn in het bewegingsapparaat, is mede cognitief van aard. Je zit bijvoorbeeld te veel in het hoofd en bij de zorgen over het verleden en toekomst. Mindfulness o.a  in de vorm van de bodyscan brengt je meer in het heden. Het heden is doorgaans veel minder stresserend dan de piekergedachten over verleden of toekomst.

“Loslaten van geluk-als-doel kan er voor zorgen dat het geluk vanzelf komt” Jon Kabat-Zinn