Algemene voorwaarden

Elke inschrijving of afspraak betekent aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de coachee/ingeschrevene. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

YOGA

Een inschrijving voor een yoga sessie houdt in dat je akkoord gaat met onderstaande voorwaarden. 

Artikel 1: annulering
1.1 Kan je niet aanwezig zijn, laat me dan op voorhand iets weten via sms (0474541521) of mail (info@valerievijverman.be)  Op die manier kan het systeem van de inhaallessen het best functioneren. 
2.1 Je kan je sessie inhalen op een ander moment in diezelfde reeks (op basis van beschikbaarheid) of iemand anders uitnodigen om jouw plekje in te nemen als je er niet kan zijn.

Artikel 2: betaling
2.1 Betaling kan door gepast geld mee te brengen of via overschrijving op rekeningnummer: BE52 7310 4635 9709 met vermelding van je volledige naam.   

Artikel 3: wijzigingen lestijden
3.1 Valerie Vijverman behoudt zich het recht lesdagen, lestijden, lesvormen, tarieven en de reglementen te wijzigen.
Je krijgt hierover informatie per e-mail en voor of na een sessie.

Artikel 4: wijziging van live sessies naar online sessies
3.1 Valerie Vijverman behoudt zich het recht om de live sessies in de zaal of openlucht te vervangen door online sessies wanneer door omstandigheden het niet mogelijk is om in groep yoga te beoefenen. Je krijgt hierover steeds informatie per e-mail en voor of na een sessie.

Artikel 5: aansprakelijkheid
4.1 Valerie Vijverman is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies, diefstal of kapot gaan van persoonlijke bezittingen. Leg waardevolle voorwerpen op een veilige plaats of laat ze thuis. 

Algemene afspraken
° Zorg dat je iets vroeger bent zodat we de sessie stipt kunnen starten. 
° Ben je niet zeker of je fysiek of mentaal in staat bent om deel te nemen aan de yogalessen, raadpleeg dan eerst een arts.
° Als je een medische achtergrond hebt en/of zwanger bent, gelieve me nog iets te laten weten. Uiteraard ga ik hier discreet mee om. Ik geef je graag nog wat achtergrond mee als er zaken zijn om op te letten. 

COACHING

 Artikel 1: betaling coachings
1.1 Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de coaching worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
1.2 De algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de coach en de coachee.

Artikel 2: workshop / training / opleiding
2.1 Workshop/dag – event: Deze kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de workshop. Bij annulering binnen de maand tot 7 kalenderdagen op voorhand is de ingeschrevene 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de persoon het volledige bedrag verschuldigd, maar kan hij/zij zich wel laten vervangen.
2.2. Indien de persoon tijdens een traject (therapie of coaching), workshop, training of opleiding beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van het traject, workshop, training of opleiding verschuldigd.

Artikel 3: persoonsgegevens
3.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Valerie Vijverman bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Valerie Vijverman beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 4: inschrijvingen
4.1 Inschrijvingen of afspraken per email, het contactformulier op de website of enige andere geschreven communicatievorm waaronder SMS, WhatsApp, een bericht naar de Valerie Vijverman Facebookpagina, … geldt effectief als inschrijving of afspraak en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.
4.2 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de sessie, workshop, training of opleiding.

Artikel 5: annulering of wijziging door Valerie
5.1 Bij annulering door Valerie Vijverman wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop/training of opleiding kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht.
5.2 Individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verzet worden.

Artikel 6: medische begeleiding
6.1 Indien de coachee onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de cliënt uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (huisdokter, psychiater,…) voor om de workshop, training of opleiding te mogen volgen.
6.2 Indien de coachee hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
6.3 Valerie Vijverman heeft altijd de mogelijkheid om een cliënt de toegang tot een individuele begeleiding/workshop/training/opleiding te weigeren.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Valerie Vijverman is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 8: doeleinde
8.1 De begeleidingen/workshops/trainingen/opleidingen gegeven door Valerie Vijverman zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.
8.2 Alle trajecten, workshops, trainingen en opleidingen zijn bedoeld voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Workshops, trainingen en opleidingen zijn niet bedoeld om therapie of begeleiding van welke aard dan ook te vervangen.

Artikel 12: betwistingen
12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Valerie Vijverman