Welzijn

Zou je jezelf omschrijven als iemand die oprecht gelukkig is? Als dit zo is, zou je dan zeggen dat je welzijn ervaart? Zie jij geluk en welzijn als “één pot nat” of toch als iets fundamenteel verschillend? 

Dr. Carol Ryff, psychologe aan de Wisconsin-Madison Universiteit, doet al jaren onderzoek naar de psychologie van gelijk en welzijn. Ze ontwikkelde het “six-factor model voor psychologisch welzijn”.

De belangrijkste take away voor mij persoonlijk is dat een goed geleefd leven de échte maat van welzijn bepaalt. Je hoeft niet elk moment van de dag, week of jaar gelukkig of blij te zijn. 
Er zijn wel een aantal factoren waar je actief aan kan werken die zullen bijdragen aan jouw persoonlijke welzijn. Hieronder staan ze opgelijst. 

Wat is welzijn?

When Ryff first began her work on well-being, current research focused on positive and negative feelings, which for technical reasons defined “happiness” as a balance between the two, plus your overall life satisfaction.

Ryffshifted omschrijft verschillende factoren die bijdragen tot welzijn:  

  • Zelf-acceptatie, je sterktes en werkpunten kennen en een persoonlijke visie hebben, allemaal in het licht van een positieve mindset. Een indicatie van zelf-acceptatie is bijvoorbeeld dat je je goed voelt over je verleden terwijl je eerlijk bent met jezelf over hoe je nog verder kan groeien en ontwikkelen. Met andere woorden, je accepteert jezelf zoals je bent, zonder wantrouwen. 
  • Positieve relaties waar we wederzijds vertrouwen en zorg kunnen begrijpen en opbouwen. Doorheen je leven betekent dit om te investeren in relaties met betekenisvolle mensen. Mensen die je voeden in plaats van dat ze energie van je wegnemen. Door je te verbinden met dergelijke mensen (en eventueel wat water bij de wijn te doen af en toe) kan je betekenisvolle relaties hebben en onderhouden.  
  • Autonomie – dit betekent dat je je kan gedragen in lijn met je waarden. Je kan sociale druk weerstaan die ons zou verleiden tot gedragingen die tegen ons intern kompas ingaan. Autonomie hebben staat garant voor persoonlijke vrijheid met onafhankelijke ideeën. 
  • Environmental mastery refers to engaging with the world with confidence. This lets us seize opportunities as they arise, and sets us free to look for or create situations that fit our values.
  • makes effective use of opportunities and has a sense of mastery in managing environmental factors and activities, including managing everyday affairs and creating situations to benefit personal needs. An example statement for this criterion is “In general, I feel I am in charge of the situation in which I live”.[1]
  • Life Purpose puts us in touch with our inner compass, so we can pursue meaningful goals. Pursuing those goals may not always be pleasant or make us happy, but gives us a great sense of satisfaction that our efforts matter.

Doelgerichtheid:
Plannen en doelen hebben; gevoel van richting in het leven; ervaring
van zinvolheid in heden en verleden; het hebben van een geloof dat het
leven ergens naartoe gaat.

  • Tot slot, persoonlijke groei, betekent dat we open staan voor nieuwe ervaringen en op zoek zijn naar continue ontwikkeling. Door open te staan voor nieuwe ervaringen kan je het gevoel van realisatie van de eigen mogelijkheden bereiken. An example statement for this criterion is “I think it is important to have new experiences that challenge how you think about yourself and the world”

Autonomie:
Zelfbepaling en onafhankelijkheid;
weerstand tegen sociale druk om op
een bepaalde manier te denken of je
op een bepaalde manier te gedragen;
gedragsregulatie van binnenuit;
zelfbeoordeling aan de hand van
persoonlijke maatstaven.
Omgevingsbeheersing:
Gevoel van beheersing en competentie
bij het omgaan met de eisen die
de omgeving stelt; controle over een
complex geheel van activiteiten; effectief
gebruik van mogelijkheden die
zich voordoen; kiezen en creëren van
contexten die passen bij persoonlijke
behoeften en waarden.
Zelfacceptatie:
Positieve attitude ten opzichte van
zichzelf; herkenning en acceptatie
van verschillende kanten van de
eigen persoon inclusief positieve en
negatieve eigenschappen; positief
gevoel over het verleden en het verloop
van het eigen leven.
Positieve relaties:
Warme, vertrouwensvolle relaties
met anderen; bezig zijn met het
welzijn van anderen; capaciteiten
voor empathie, affectie en intimiteit;
begrip voor geven en nemen in menselijke
relat

Ryff’s onderzoek toont aan dat mensen die deze zes levensdimensies ter harte nemen en zich in ontwikkelen, een voldaan leven leiden. Daarenboven is er een bewezen link met fysieke gezondheid en deze zes domeinen.  

Thinkof Ryff’s model of well-being as a checklist for living a life that satisfies.
Looking over the ingredients of well-being, just how well are you being?

Als je graag in gesprek gaat over deze domeinen en hier verder in wil ontwikkelen, contacteer me dan gerust om hier samen verder op in te pikken.